As rodas de muiño están para moer.
Nós damos razón e razóns da nosa fe.

TIVO XESÚS IRMÁNS?

QUEN É A VIRXE MARÍA?

CONFESARSE CUN HOME?

POR QUE OS CURAS NON CASAN?

QUEN PAGA O SOLDO DOS CURAS?

NON HAI ALIMENTOS PROHIBIDOS?

E NON É MELLOR BAUTIZARSE DE MAIORES?

DIN QUE SÓ OS RICOS PODEN ACADAR A NULIDADE MATRIMONIAL...

POR QUE É FUNDAMENTAL A APERTURA Á VIDA?

DIN QUE A IGREXA NON PAGA IMPOSTOS...