Centro da Unidade Pastoral
nese edificio noso se chama igrexa de Lalín  (as maiúsculas reservámolas para as persoas).

CENTRO DA UNIDADE PASTORAL

IGREXA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA DAS DORES

Praza da Igrexa, s/n

36500 - Lalín (Pontevedra)

"Sacristía Aberta" (Despacho)

De Martes a Sábado (lectivos): 

09.00 - 13.00

986 968 704

Igrexa aberta

Tódolos días de 9 a 12

Exposición do Santísimo

Tódolos xoves lectivos de 
10.00 a 20.20 e os Primeiros Venres de mes (de outubro a xuño) de 19.00 a 20.20.

Confesores

Tódolos días 30´antes da Misa da tarde e o Primeiro Venres de mes (de Outubro a Xuño) dende as 19.30 ata rematar.

Sempre que se precise no teléfono fixo arriba indicado.

Sacramento da Unción dos Enfermos

Solicítao chamando aos teléfonos da Unidade Parroquial (arriba indicados) ou na igrexa parroquial de Lalín.