Fotografías
Porque seica unha imaxe... e tal e tal e tal

SOLEMNIDADE DO SAGRADO CORAZÓN 

(Presidida por Mons. Manuel Salgado Silva)
Lalín - 25 de Xuño de 2017

SOLEMNIDADE DE CORPUS CHRISTI 
Lalín - 18 de xuño de 2017

DOMINGO DE RAMOS DA PAIXÓN DO SEÑOR

Lalín 9 de abril de 2017

TOMA DE POSESIÓN Rvdo. D. MARCOS TORRES

Lalín 5 de febreiro de 2017